My Bag

Contacts

Ukraine, Kiev
Vozdvizhenka, Kozhemyatskaya str. 20-b

+380 (66) 222 22 00

info@cocorico.com

Hours

Monday - Friday 1100 - 2000
Saturday 1200 - 1900